Makelaardij en wwft

Makelaardij en de Wwft

Misschien is het u wel opgevallen, makelaars stellen de laatste tijd veel vragen. Waarom? Sinds 25 juli 2018 zijn er door de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplichtingen opgelegd aan makelaars.

Wat is de Wwft?

Het doel van de Wwft is het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Witwassen is illegaal vermogen legaal maken, dit wordt gedaan zodat het de illegale herkomst van het vermogen niet langer te achterhalen is. Terrorismefinanciering is het gebruik van vermogen om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Deze wet heeft voor makelaars een aantal veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht. Makelaars zijn nu verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden bij het FIU (Financial Intelligence Unit). De FIU zal de meldingen analyseren en vaststellen of er verdere maatregelen nodig zijn.

Wat betekent het voor u dat uw makelaar de Wwft zal naleven?

De belangrijkste verplichting voor de makelaar is dat wij een cliëntenonderzoek moeten uitvoeren. Wij moeten al onze klanten identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs). Ook moeten wij de identiteit verifiëren. Dit geldt voor zowel verkopers, die een opdracht bij ons plaatsen als kopers, die een huis bij ons willen kopen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar uw eerste bezichtiging of als u een opdracht bij ons wilt plaatsen.
Daarnaast zijn wij ook verplicht om in kaart te brengen waar u woont. Nu vraagt u zich misschien af waarom? Dit is omdat er bepaalde landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of terrorismefinanciering.
Als laatst is het ook verplicht voor ons om te achterhalen waar het geld vandaan komt om uw aankoop te financieren. Op deze manier kunnen we vaststellen als u met uw aankoop geen geld wil witwassen.
Als al deze gegevens in kaart zijn gebracht, voldoen wij aan de verplichtingen vanuit de Wwft. Voor het niet naleven van de Wwft kan ons een sanctie, dwangsom of boete worden opgelegd.

Meldingsplicht

Wij als makelaars hebben een verplichting dat wij bij een vermoeden van witwassen en/of terrorismefinanciering dit altijd moeten melden bij de FIU. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u geen reële verklaring heeft over de herkomst van de gelden voor financiering van de aankoop. Ook bij ongebruikelijke transacties waarbij een bedrag in contanten groter dan €10.000,00 wordt geboden, zijn wij verplicht dit te melden. De FIU zal de meldingen analyseren en vaststellen of er verdere maatregelen nodig zijn.

Privacy

Het cliëntenonderzoek vraagt om privacygevoelige informatie, echter is het vanuit wet- en regelgeving vastgelegd dat makelaars hieraan moeten voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.